نظر سنجی

تب‌های اولیه

سوالات4
در دسترسهمیشه
میزان قبولی10 %
امکان بازگشت به سوالات قبلیمجاز است
شروع آزمون